Exam(Likhit) Online PracticeTime Remaining 30 mins

Nepal License All in One Exam Board

 1. मोटरसाइकलमा कति सिट संख्या हुन्छ ?

 2. सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा कतिवटा सम्म अंक हुन्छ?

 3. स्कुटर बढीमा सवारी गति कतिसम्म हुनु पर्छ?

 4. टायरमा हावा बडी भएमा के हुन सक्छ?

 5. बाटोको इजाजतापत्र कस्तो सबरिले लिनुपर्छ?

 6. ब्रेकको काम के हो?

 7. रेडीयटरमा पानी कति हुनुपर्छ?

 8. हेडलाइटमा कति बिमहरु हुन्छन?

 9. सबारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण कहिले हुनुपर्छ?

 10. म्याद समाप्त भएको मितिले कति वर्षाभित्र नबिकरण नगराएमा सवारी चालक आनुमतिपत्र रद्ध हुने ब्यवस्था छ ?

 11. सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको जारी मिति?

 12. कारको हेन्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ?

 13. गाडीको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्छ?

 14. कताको टायरमा हावा बडी राख्न्नुपर्छ?

 15. ब्याट्री कति किसिमका हुन्छन्?

 16. सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ?

 17. सवारी साधनको सबैभन्दा महात्वपूर्ण लाइट कुन हो?

 18. आफ्नो लेनमा सवारी हिँडाउन नसक्दा के हुन्छ?

 19. मोटरसाइकलको हेन्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ?

 20. सवारीमा विधुत उत्पादन गर्नी साधन के हो?

 21. 24232133443132124221