Exam(Likhit) Online PracticeTime Remaining 30 mins

Nepal License All in One Exam Board

 1. रेडिएटरमा क्याप नभएमा के हुन्छ?

 2. लाइसेनस लिन पाउने सबैभन्दा कम उमेर कति हो ?

 3. सार्वजनिक सबरीको भाडा कसले निधारण गर्दछ?

 4. सिट बेल्ट किन बधिन्छ ?

 5. कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्छ?

 6. सडकको लाइट सिगनलमा रातो बत्तीले के जनाउँछ ?

 7. नेपालमा भएको पिच सडकले कति टनसम्म धानना सक्ने छ्यमता छ?

 8. सवारी साधनको सबैभन्दा महात्वपूर्ण लाइट कुन हो?

 9. बिग्रको सभारी चलायमा के हुन्छ?

 10. ब्रेक कति किसिमका हुन्छ ?

 11. सडकमा सवारी दुर्घटना घटाउनके गर्न पर्छ ?

 12. नेपालको कुन सवारी साधनमा प्रदूषण जाँच गरिदैन?

 13. सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ?

 14. सवारी साधनको सबैभन्दा महात्वपूर्ण लाइट कुन हो?

 15. सवारी कर आर्थिक बर्षको कुन महिनामा तिरिसकेको हुनुपर्दछ अन्यथा जरिवान लाग्छ?

 16. कुन सवारी साधनमा ब्याक गियर हुदैन?

 17. हेडलाइटमा कति बिमहरु हुन्छन?

 18. मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ?

 19. संसारमा सबै भन्दा पैला ट्राफिक लाइटको कुन देशमा सुरु भएको हो ?

 20. चालक अनुमतिपत्र के गर्दा स्वत:रद्द हुन्छ?

 21. 13334224222224123124