Exam(Likhit) Online PracticeTime Remaining 30 mins

Nepal License All in One Exam Board

 1. गाडीमा कुन कुन कुरा हुनु हुदैन?

 2. पानी परेको बेला अगाडी केहि नदेखिएमा के गर्ने?

 3. सार्वजनिक सबरीको भाडा कसले निधारण गर्दछ?

 4. बाक्लो बस्ति भएको इलाकामा सवारीको गति कति हुनुपर्छ ?

 5. कारमा चालकसहित बढीमा कति जनासम्म यात्री राख्नने सिट संख्या हुन्छ?

 6. नेपाल अधिराज्य भरमा यातायात कार्यालय कति अंचलमा छन्?

 7. सवारी ऐन नियम कुन कुन ठाउँमा लागु हुन्छ?

 8. सार्वजनिक सवारीमा प्रदुषण स्टिकारको म्याद कति अबधिको हुन्छ?

 9. हेल्मेट लगाउनुको मुख्य कारण के हो?

 10. टंकीमा भएको इन्धन तानेर कार्बुरेटर लाई दिन काम कसले गर्दछ?

 11. कार्बूरेटरमा इन्धनको मात्रा बदाउनेलाई के भनिन्छ ?

 12. इन्जिनलाई चिस्याउन पानी राख्ने उपकरलाई के भनिन्छ?

 13. ठुलो सभारी साधनको वजन कति हुन्छ ?

 14. चालक अनुमति पत्र कुन सालदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ले दिन थालेको हो ?

 15. स्कुटर बढीमा सवारी गति कतिसम्म हुनु पर्छ?

 16. सवारी दुर्घटनाबाट मित्यु भएको कति दिन भित्रमा विमा रकम पाइन्छ?

 17. इन्जिनमा के राखिन्छ?

 18. मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ?

 19. सवारी पिक आवर कुन समय लै भनिन्छ ?

 20. सवारी कर आर्थिक बर्षको कुन महिनामा तिरिसकेको हुनुपर्दछ अन्यथा जरिवान लाग्छ?

 21. 42314412241342233141