Exam(Likhit) Online PracticeTime Remaining 30 mins

Nepal License All in One Exam Board

 1. सडकको रेखांकन कुन कुन रंगको प्रयोग गरिन्छ?

 2. बिग्रको सभारी चलायमा के हुन्छ?

 3. ट्राफिक लाइट कुन संस्थाले सडकमा राखने काम गर्छ?

 4. बा १ स कुन सवारी साधन हो?

 5. मोटरसाइकल चलाउने चालकले कस्तो प्रकारको कपडा लगाउनु पर्छ?

 6. हेडलाइटमा कति बिमहरु हुन्छन?

 7. नेपालमा भएको पिच सडकले कति टनसम्म धानना सक्ने छ्यमता छ?

 8. ब्याट्रीलाई ओभरचार्जा हुनबाट के ले बचाउँछ?

 9. कुन सबारीले बाटो इजाजत पत्र लिनु पर्छ?

 10. पानी परेको बेला अगाडी केहि नदेखिएमा के गर्ने?

 11. सवारी कर आर्थिक बर्षको कुन महिनामा तिरिसकेको हुनुपर्दछ अन्यथा जरिवान लाग्छ?

 12. मोटरसाइकल को धूवा कहाँ चेक गरिन्छ?

 13. बाक्लो बस्ति भएको इलाकामा सवारीको गति कति हुनुपर्छ ?

 14. तलको कुन गियर बडी सक्तिशाली हुन्छ?

 15. मोटरसाइकलको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन दरखास्थ दस्तुर वापर कति रकम लाग्छ?

 16. सवारी प्रदूषण मापदण्ड कैले बाट लागू भयको हो?

 17. ओभरटके गर्दा कुन गियर लगाउनुपर्छ?

 18. सवारी प्रदुषण नियम कुनकुन ठाउँमा लागू भएको छ?

 19. साधारण आवस्थामा के को मद्दतले गति घटाउनु पर्छ?

 20. यीमध्ये ठुलो सवारी भन्नाले कुन कुन सवारी पर्दछन्?

 21. 12111322221311244111