Exam(Likhit) Online PracticeTime Remaining 30 mins

Nepal License All in One Exam Board

 1. कताको टायरमा हावा बडी राख्न्नुपर्छ?

 2. जीपमा चालक सहित बढीमा कति जनासम्म यत्रि राखने सिट संख्या हुन्छ?

 3. गाडीको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्छ?

 4. सवारीमा विधुत उत्पादन गर्नी साधन के हो?

 5. झुठा नुम्बर प्लेट राखी सवारी चलाएमा के सजाय हुन्छ?

 6. छोटो बाटो .......?

 7. सवारी कर आर्थिक बर्षको कुन महिनामा तिरिसकेको हुनुपर्दछ अन्यथा जरिवान लाग्छ?

 8. ओभरटेक गर्दा आगाडिको गाडीलाई कसरी संखेत दिने ?

 9. सबारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण कहिले हुनुपर्छ?

 10. सवारी साधनको सबैभन्दा महात्वपूर्ण लाइट कुन हो?

 11. सी.सी. भन्नाले के बुझाँछ?

 12. सवारी प्रदुषण नियम कुनकुन ठाउँमा लागू भएको छ?

 13. सवारी साधनको सबैभन्दा महात्वपूर्ण लाइट कुन हो?

 14. पिकअपले कति टन सम्म भारबहन गर्न पाउछ ?

 15. गाडी चलिरहेको बेलामा रोक्न परेमा कुन सिग्नल दिएर रोक्ने?

 16. चालक अनुमति पत्र कुन सालदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय ले दिन थालेको हो ?

 17. कारको हेन्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ?

 18. उकालोमा कताबाट आउने सभारी साधनलाई पहिला प्राथमिकता दिनुपर्दछ?

 19. स्कुटरको सवारी गति बढीमा प्रति घण्टा कति सम्म हुनपर्छ ?

 20. तीव्र गतिको गाडी के गर्दा बडी खतरा हुन्छ ?

 21. 24314213441143421221

To get more features